- Mimari Grup ve İşveren ile Koordinasyon Toplantıları

- Tahmini Maliyetler Analizi

- Keşif özeti, Ön Statik Hesaplar, Malzeme Kararları, Sözleşme eki BOQ’nun ve Tip Detayların Hazırlanması

- Mimari Koordinasyon Toplantılarda Alınan Kararlar Doğrultusunda Dış Cephe Teknik Şartnamesinin Hazırlanması (İş Tanımı, Standartlar, Statik Gereklilikler, Malzeme Onayları, Shop-drawing & As-Built Projelerinin Tanımı ve Kapsamı, İş kalemi Tarifleri, Performans Testleri Tanımı, Üretim Genel Standart ve Kuralları, Cephe Temizlik Sistemi ve Bakım Ünitesi Teşkili, Montaj Prensibi, Mobilizasyon

- İdari Şartname

- İhaleye Katılacak Cephe yüklenicilerin Listesinin İşveren ile Birlikte Hazırlanması

- Cephe İhalesinin Açılması ve İşveren ile Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması

- Seçilen Cephe Yüklenici ile Sözleşmenin İmzalanmasındaki Koordinasyon Süreçleri

- Seçilen Cephe yüklenicisine Ait Sunumların Tashihi ve Onayları

- Laboratuar, Performans Testleri ve Saha Testleri Koordinasyon ve Kontrolü

- Onaylanan sistemi gösterir Şahit Mock-up’ın organizasyonu ve Onaylanması

- İhale Sonrası Talep Edilebilecek Koordinasyon Toplantılarına Katılım, Saha Ziyareti, İmalat ve Montaj Kontrolleri

Hizmetlerimiz Sonay Kaleli Mimarlık, Dış Cephe Danışmanlık Hizmetleri, İhale Süreçleri, Sözleşmeler, Keşif Özetleri, Tip Detaylar, Koordinasyon, Şartnameler, Performans ve Laboratuar Testleri, Mock-up, İmalat ve Montaj Kontrolü, Saha Denetimi Sonay Kaleli Mimarlık ve Dış Cephe Danışmanı,Sonay Kaleli Mimarlık, Dış Cephe Danışmanlık Hizmetleri, İhale Süreçleri, Sözleşmeler, Keşif Özetleri, Tip Detaylar, Koordinasyon, Şartnameler, Performans ve Laboratuar Testleri, Mock-up, İmalat ve Montaj Kontrolü, Saha Denetimi Sonay Kaleli Mimarlık ve Dış Cephe Danışmanı Sonay Kaleli Mimarlık, Dış Cephe Danışmanlık Hizmetleri, İhale Süreçleri, Sözleşmeler, Keşif Özetleri, Tip Detaylar, Koordinasyon, Şartnameler, Performans ve Laboratuar Testleri, Mock-up, İmalat ve Montaj Kontrolü, Saha Denetimi